Logopeda - Łomża

 

 

Terapia logoedyczna w zakresie jąkania.

Czym jest jąkanie?

Jąkanie jest zaburzeniem mowy, obejmującym sferę komunikatywną życia, dotyczącym braku płynności mowy, o podłożu rozwojowym, organicznym, neurotycznym bądź psychologicznym. Jąkanie jest stanem, który przejmuje kontrolę nad całym ciałem osoby jąkającej, blokuje wypowiadanie myśli przez co osoba ta ucieka się do używania niezrozumiałych form wypowiedzi. Jąkanie ma charakter społeczno-sytuacyjny przez co związane jest z obecnością innych ludzi. Symptomy jąkania nasilają się wówczas, gdy dana osoba musi wypowiedzieć się przed większym audytorium.

 

W celu zdiagnozowania problemu zapraszam do kontaktu.

 


 

Nazywam się Magdalena Budziszewska. Urodziłam się w malowniczej Łomży, która położona jest nad rzeką Narew i wraz z całą Ziemią Łomżyńską leży w obszarze Zielonych Płuc Polski. Tu mieszkam i tu mam rodzinę.

 

Z wykształcenia jestem polonistką i logopedą. Moją pracę magisterską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku poświęciłam rodzinnemu miastu. W ramach konkursu organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej moja praca została wyróżniona i nagrodzona przez starostę łomżyńskiego.


Czym jest dla mnie praca nauczyciela? .... uświadamia mi potrzebę osiągania najwyższych wartości i poprzez pracę z młodzieżą  przekazywania tych nieocenionych skarbów młodym osobom. Realizacja tych celów wymaga kreatywnego tworzenia świata oraz głębszego poznania naszej historii i kultury. To sprawia, że moja praca daje mi wiele radości i szczęścia.

 

Oprócz nauki języka polskiego fascynuje mnie słowo mówione, dlatego jako drugi kierunek studiów wybrałam logopedię. Praca ta daje mi możliwość bezpośredniego kontaktu z dziećmi. Tworząc pracę dyplomową, postanowiłam jednak zająć się dorosłymi. Tytuł tej pracy brzmiał: „Wady wymowy u osób publicznych – na przykładach znanych polityków i osób publicznych” Mam cichą nadzieję, że z proponowanej przeze mnie terapii te osoby kiedyś skorzystają.

Witam Państwa na mojej stronie i zapraszam do kontaktu.

 
Statystyki www