Podpowiadamy, kiedy należy udać się do logopedy!

Wskazówki pomocne przy wstępnej diagnozie dziecka

Dzieci dotknięte wadami wymowy mają zwykle gorsze wyniki w nauce, stają się z biegiem czasu nieśmiałe, zamknięte w sobie, mają utrudniony kontakt z innymi. Z tego powodu maleją ich szanse na aktywny udział i sukces w życiu prywatnym i zawodowym. Jeżeli podejrzewają Państwo u dziecka jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju mowy, nie zwlekajcie z wizytą u logopedy.

Największe szanse powodzenia terapii mają dzieci będące pod systematyczna opieką logopedyczną od 3-4 roku życia. Natomiast należy pamiętać, że dzieci ryzyka „zaburzeń mowy” powinny być objęte wcześniej szczególną profilaktyką i stymulacją logopedyczną.

Zapraszam do kontaktu, gdy u swojego dziecka lub u osoby dorosłej zaobserwujecie następujące symptomy:
Dziecko 3 - letnie

Kiedy dziecko trzyletnie:

  • Nie mówi lub mówi niewiele?
    Dziecko w wieku trzech lat powinno już mówić. Logopeda określi przyczyny opóźnionego rozwoju mowy. Niezbędna jest pomoc w rozwijaniu mowy.
  • Podczas mówienia wysuwa język między zęby (wymawiając głoski: s,z,c,dz, ś,ź,ć,dź, sz,ż, cz,dż, t,d,n,l)
    W czasie artykulacji tych głosek język znajduje się między zębami, wyrazy wymawiane są nieprawidłowo. Taka wada wymowy nie mija sama. Im dłużej dziecko tak mówi, tym trudniej będzie mu nauczyć się prawidłowej formy artykulacji.
Dziecko 4 - letnie
Dziecko 5 - letnie
Dziecko 6 - letnie
Młodzież i osoby dorosłe

Jeśli zauważyli Państwo w/w objawy u swoich dzieci oznacza to, iż niezbędna będzie konsultacja logopedyczna.

Zapraszam na konsultacje.

2024 © www.gabinetmowy.pl