Współpraca z Gabinetem Mowy

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Do udzielenia skutecznej pomocy osobom z zaburzeniami mowy niezbędne jest fachowe rozpoznanie problemu na podstawie objawów, wywiadów i odpowiednich badań podczas wizyty w gabinecie mowy. Tylko takie działania pozwolą na postawienie trafnej diagnozy logopedycznej.
Diagnoza logopedyczna trwa podczas jednego, 45 minutowego spotkania, w zależności od złożoności problemów z mową. W przypadku złożonego problemu zdarza się, że trwającą dłużej diagnozę, wykonuje się w trakcie dwóch spotkań. Po pierwszym spotkaniu zostaną Państwo poinformowani, czy potrzebne jest więcej spotkań diagnostycznych.

Oferujemy diagnozę
:
 • dyslalii
 • jąkania
 • alalii
 • afazji
 • dysglosji
 • dysartrii
 • giełkotu
 • bełkotu
 • ankyloglosji (krótkie wędzidełko)
 • opóźnionego rozwoju mowy
W Gabinecie Mowy, możecie spotkać się z typowymi dla diagnozy logopedycznej elementami, jak:
 • Wywiad z rodzicem (m.in. na temat rozwoju dziecka, w tym rozwoju motorycznego i mowy)
 • Obserwacja (dziecka – jego sposobu komunikowania się, chęci nawiązywania kontaktu itd.)
 • Badanie mowy – to najbardziej złożony element diagnozy, obejmujący (najkrócej rzecz ujmując) badanie rozumienia i nadawania mowy. Logopeda stosuje tu szereg narzędzi diagnostycznych i pomocy, dzięki którym zbiera potrzebne informacje o pacjencie. Zastosowanie mają tu nie tylko narzędzia diagnostyczne, ale przede wszystkim rozmowa z dzieckiem, często wsparta działaniem z użyciem interesujących dziecko przedmiotów (obrazki, zabawki, klocki itp.)
Badania uzupełniające (przeprowadzane w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu), w tym np:
 • Budowy i sprawności narządów artykulacyjnych
 • Stosujemy w tej części różne zabawy, dzięki którym zachęcamy dziecko do wykonania ruchów języka, warg itd. Ogląda także jamę ustną dziecka, oceniając budowę języka, podniebienia, wędzidełka podjęzykowego i podwargowego, stan uzębienia i zgryzu.
 • Słuchu fonematycznego
 • Pamięci słuchowej
 • Funkcji połykowej
 • Funkcji oddechowej
 • Kinestezji artykulacyjnej
 • Prozodii mowy
 • Emisji głosu
 • Lateralizacji (badanie orientacyjne)
Metody, którymi pracujemy w Gabinecie Mowy są zawsze dobierane stosownie do wieku i umiejętności pacjenta. Każde zajęcia są dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu do osiągnięcia postawionych sobie w pracy celów. Cele te wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego pacjenta.

Zapraszamy do współpracy.

Tylko poprawnie postawiona diagnoza wyznacza kierunki terapii, która będzie skuteczna.

Profilaktyka i diagnoza

Odpowiadamy na pytania rodziców, uświadamiamy i diagnozujemy problemy w rozwoju mowy dzieci. Spotkanie polega na kilkuetapowym badaniu, którego celem jest stwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń mowy.

Zobacz więcej

Terapia logopedyczna

Nowoczesne i zróżnicowane formy terapii dopasowane do wieku i potrzeb dziecka. Cykl spotkań i kompleksowych działań, których celem jest rozwiązanie wszelkich problemów w komunikacji słownej.

Zobacz więcej

Warsztaty grupowe

Spotkania w grupach przedszkolnych i szkolnych. Współpracujemy z różnymi placówkami, pedagogami i rodzicami. Spotkania polegają na przekazaniu wiedzy o rozwoju mowy, zaburzeniach i mające na celu zapobiegania problemów z mową w przyszłości.

Zobacz więcej
2024 © www.gabinetmowy.pl