Współpraca z Gabinetem Mowy

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna w gabinecie mowy ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Metody pracy i program terapii są dobrane indywidualnie, na podstawie wcześniej postawionej diagnozy.

W terapii logopedycznej rzadko stosuje się tylko jeden rodzaj metod. Wynika to z konieczności realizowania zasady kompleksowych oddziaływań. Wybór metod – stosowanych w terapii logopedycznej – zawsze uwarunkowany jest rodzajem zaburzenia. Sposób pracy terapeutycznej musi być dostosowany do wieku i możliwości dziecka. Wybór metody usprawniania jest podyktowany także rodzajem zaburzenia, indywidualnymi potrzebami pacjenta oraz jego wiekiem. Podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Poprzez zabawę, koncentruje się ono na doświadczaniu, przeżywaniu, odbiorze wrażeń, które pozwalają mu na poznawanie siebie, innych ludzi i świata.

Cele programu terapii logopedycznej:
• wyrobienie właściwych nawyków mownych jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny,
• usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja,
• tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się,
• zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie kierowanej, tematycznej,
• wzbogacanie słownictwa,
• stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
• utrwalanie prawidłowej wymowy głosek,
• skupianie uwagi i współpraca z osobą ćwiczącą.

 Zapraszamy Państwa do współpracy.Profilaktyka i diagnoza

Odpowiadamy na pytania rodziców, uświadamiamy i diagnozujemy problemy w rozwoju mowy dzieci. Spotkanie polega na kilkuetapowym badaniu, którego celem jest stwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń mowy.

Zobacz więcej

Terapia logopedyczna

Nowoczesne i zróżnicowane formy terapii dopasowane do wieku i potrzeb dziecka. Cykl spotkań i kompleksowych działań, których celem jest rozwiązanie wszelkich problemów w komunikacji słownej.

Zobacz więcej

Warsztaty grupowe

Spotkania w grupach przedszkolnych i szkolnych. Współpracujemy z różnymi placówkami, pedagogami i rodzicami. Spotkania polegają na przekazaniu wiedzy o rozwoju mowy, zaburzeniach i mające na celu zapobiegania problemów z mową w przyszłości.

Zobacz więcej
2024 © www.gabinetmowy.pl